Storno podmínky pro pobyty v objektu “Chalupamix.cz”

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou k dispozici v ceníku na webových stránkách www.chalupamix.cz
 

STORNO PODMÍNKY: v případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodu a to pouze v písemné podobě (e-mail). Majitel objektu rovněž písemně musí storno zákazníkovi řádně potvrdit. Rozhodné je datum doručení mailu majiteli objektu.

Storno do 60 kalendářních dnů před datem zahájení pobytu bez poplatku
Storno 60 – 30 kalendářních dnů před datem zahájení pobytu 25%
Storno 30 – 10 kalendářních dnů před datem zahájení pobytu 60%
Storno 10 – 5 kalendářní dnů před datem zahájení pobytu 80%
Storno 5 – 1 kalendářní den před datem zahájení pobytu 100%

V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí objekt ubytování do 24 hodin od data zahájení pobytu a nedá ani žádnou informaci o případném pozdějším nástupu majiteli objektu (telefonicky nebo e-mailem), pobyt se RUŠÍ BEZ NÁHRADY a majitel si VYHRAZUJE PRÁVO OBJEKT PRONAJMOUT NOVÉMU ZÁJEMCI O UBYTOVÁNÍ.

OSTATNÍ PODMÍNKY:
1. V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí nebo přeruší svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nevzniká mu nárok na žádnou kompenzaci za zaplacenou cenu ubytování, ani její poměrnou část.

2. Majitel objektu požaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů, pro tento účel doporučujeme sjednat individuální pojištění proti storno poplatkům a náhradu nárokovat příslušné komerční pojišťovně.

3. Zákazník nese plnou trestní i finanční zodpovědnost v případě nutnosti zásahu složek integrovaného záchranného systému vyplývající z jakýchkoliv důvodů, případně jednání zákazníka ubytovaného v objektu.

4. V případě vzniku vážných provozních důvodů ještě před nástupem hostů na pobyt je majitel objektu rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy. V takovém případě je majitel povinen o tomto zákazníka okamžitě písemně e-mailem a současně telefonicky vyrozumět a vrátit zákazníkovi bezhotovostně na jeho účet celkovou výši uhrazené platby.