Venušina sopka

Zveřejněno:
8 dubna, 2020
Zveřejněno:
admin
Sdílet:

Venušina sopka (643 m) je vyhaslá čtvrtohorní sopka nad obcí Mezina, jižně od Bruntálu. Na vrcholu je plochý kráter a boční krátery s lávovými jeskyněmi. Sopečnou činnost zde připomíná pouze červenohnědé zbarvení půdy. Dva lávové proudy míří severovýchodním směrem. Její vrch byl v minulosti zničen těžbou popelovin. Geologicky je sopka tvořena výlevnými horninami z nichž má největší zastoupení čedič čili bazalt, které jsou pokryty sopečnými vyvrženinami charakteru tufů a tufitů s výskyty tzv. „sopečných pum“.

Venušina sopka je známá i mineralogicky, neboť se v čediči hojně nachází zelený nerost olivín. K největším přírodním pozoruhodnostem Meziny patří chráněný útvar Venušina sopka. Ten je pouze jedním objektem z celého souboru tzv. Jesenických sopek, kuželů starých asi jeden a půl milionu let. Venušina sopka nebyla zatím prohlášena chráněným územím, ale přírodní památkou je její lávový proud, tekoucí severovýchodním směrem poblíž Meziny a vytvářející kamenné varhany z olivového čediče.

V okolí sopky roste vzácná rostlina rozchodník žlutý. V katastru obce najdeme pramen kvalitní vody vytékající u hlavní silnice. Z tohoto místa vede cesta k nedalekým skalním útvarům, složeným z pravidelně tvarovaných kamenů.