Přehrada Slezská Harta

Zveřejněno:
8 dubna, 2020
Zveřejněno:
admin
Sdílet:

Přehrada Slezská Harta je údolní nádrž na řece Moravici u osady Slezská Harta. Nádrží prochází historická zemská hranice Moravy a Slezska. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Podle rozlohy je devátá největší v České republice. Voda přehrady zatopila z části celkem 6 vesnic. Částečně byly zatopeny obce Nová Pláň, Razová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno. Téměř zcela byl zatopen Karlovec, z něhož zůstal zachován pouze kostel sv. Jana Nepomuckého. V Leskovci fungovala přádelna lnu a pletárna, která byla pracovním místem pro pět stovek zaměstnanců a z důvodu stavby byla také odstraněna. Celkem bylo odstraněno 300 budov. Obyvatelé dostali finanční odškodnění a byli přesídleni do částí obcí nad vodou nebo do panelových domů v nedalekém Bruntále.

V celé zatopené oblasti byly vykáceny stromy a keře, zbourány všechny domy, přeloženo všechno síťové vedení a to plynovodu, elektrického a telefonních rozvodů. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996 a bylo ukončeno i kvůli katastrofickým povodním již v roce 1998. Přehrada se měla podle odhadů napouštět až do roku 2002, díky povodním v letech 1996 a 1997 se naplnila už za tři roky.

Přehrada pomohla během povodní zadržet okolo 50 milionů m³ vody, maximální přítok do přehrady byl téměř 200 m³ za sekundu. Celkem zachytila 126 milionů m³ jenom za rok 1997 (hladina stoupla o 6,85 metru). Pro představu celkový maximální objem nádrže je až 219 milionů m³. Jednou ze zajímavostí přehrady je, že se zde vybudovaly kulisy a natáčely scény velkofilmu Johanka z Arku.